Spotkanie z Prof. Henry Radeckim

ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI, GMINA 1 ORAZ POLSKI FUNDUSZ WYDAWNICZY W KANADZIE

zapraszają na spotkanie z PROF. HENRY RADECKIM, Emerytowanym profesorem socjologii, wykładowcą 12 września 2019 o godz. 19:30 w lokalu Gminy 1 ZNPwK przy 71 Judson St. w Toronto.

  • kilku uniwersytetów kanadyjskich, byłym junakiem, kadetem,

  • absolwentem Gminazjum i Liceum Lotniczego w Heliopolis,

  • autorem wydanej ostatnio książki „MŁODZIEŻ ANDERSA. WOJSKOWE SZKOŁY JUNAKÓW 1941-1947”

Spotkanie zatytułowane ŚWIADECTWO PAMIĘCI poświęcone będzie promocji najnowszej książki Profesora, która w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomina gehennę blisko dwóch milionów Polaków deportowanych w 940 roku przez władze Związku Sowieckiego z Kresów Rzeczpospolitej w głąb „nieludzkiej ziemi”. Wśród setek tysięcy zesłańców znalazło się blisko 300 tys. polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Utworzone w 1941 roku decyzją gen. Władysława Andersa Wojskowe Szkoły Junaków (i Junaczek, później Młodszych Ochotniczek) ocaliły od głodu i śmierci kilka tysięcy młodych ludzi. Szkołom tym, stanowiącym fenomen w dziejach II wojny światowej, poświęcił swą książkę prof. Henry Radecki, wykorzystując istniejące dokumenty, literaturę przedmiotu i własne doświadczenia. Jest to więc tom pisany w dużej mierze z autopsji – przez badacza i zarazem uczestnika tego wyjątkowego zjawiska, któremu dotychczas w dramatycznej historii Polski XX wieku poświęcono nieproporcjonalnie mało uwagi.

Spotkanie, które poprowadzi red. Edward Zyman odbędzie się w Czwartek 12 września 2019 o godz. 19:30 w lokalu Gminy 1 Zwiazku Narodowego Polskiego w Kanadzie przy 71 Judson Street w Toronto.

Wieczór połączony zostanie z promocją książki, a jej nabywcy będą mogli uzyskać autograf Autora.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square