Opłatek w Gminie 1 - 13 stycznia, 2019

W niedzielę, 13 stycznia odbył sie "Opłatek" w Gminie 1 dla Członków oraz ich rodzin.

Serdecznie dziekujemy Klubowi Polek za przygotowanie obiadu.

Tags:

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts