Zumba dla Młodych Duchem.

Ćwiczenia w miłej atmosferze, wśród przyjaznych ludzi.

Czwartki, godz. 19:00, 71 Judson, Toronto (marzec - z wyjątkiem Wielkiego Czwartku, kwiecień)Kluby przy Gminie 1 Związku Narodowego Polskiego zapraszają na ćwiczenia w stylu Zumba. Koszta: $5.00 za sesję, albo $30.00 płatne z gory.

Serdecznie zapraszamy!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts