Spotkanie z Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Serdecznie zapraszam na niezwykle ważne i ciekawe spotkanie w imieniu Gminy 1, ZNPwK.

Ze względu na obecną sytuację polityczną i nieustające ataki pewnych kól na Polskę, na jej suwerenność i dobro naszego Narodu jako całości, szczególnie ważne jest uaktywnienie członków naszej polonijnej społeczności i właściwy przepływ rzetelnych, nie zafałszowanych informacji.

Bartłomiej Habrowski, Prezes Gminy 1 ZNPwK

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts