Opłatek w Gminie 1 - 8 stycznia, 2017

W niedzielę, 8 stycznia odbył sie "Opłatek" w Gminie 1 dla Członków oraz ich rodzin.

Serdecznie dziekujemy Klubowi Polek za przygotowanie obiadu.

Tags:

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts