Spotkanie z Wojciechem Smulińskim

Redakcja Merkuriusza Polskiego i Gmina 1 ZNPwK zapraszają na spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Smulińskim oraz promocję jego trzech nowych książek w dniu 18 listopada o godz. 19:30 w sedzibie Gminy 1 Zwiazku Narodowego Polskiego w Kanadzie przy 71 Judson St, Toronto.

To historia, która odsłania niebezpieczne związki Andrzeja Leppera ze światem polskich, rosyjskich i ukraińskich służb specjalnych, a zarazem odsłania opatrzoną tajemnicą i klauzulą najwyższej tajności prawdę o jego śmierci. Prawdę, której niektórzy próbowali się domyślać, ale której nie odsłonił nikt. Aż do tego momentu...

Serdecznie zapraszamy!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts