Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. dr. Markiem Ciesielczykiem.

Spotkanie odbedzie sie w sobote, 18 czerwca 2016 o godz. 18:00 w budynku Gminy 1 Zwiazku Narodowego Polskiego w Kanadzie przy 71 Judson St, Toronto.

Serdecznie zapraszamy!

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts